אלימות במשפחה
כשמוזכר בשיחה הנושא של אלימות במשפחה עולה בעיננו תמונה של חבלות גופניות, סימנים כחולים, פנסים בעינים וכד'.
אכן יש כאלו מצבים אך, רוב האלימות במשפחה היא בשימוש במילים ובהתנהגות .
כבר ידוע לנו שהחיים והמוות ביד הלשון וכי מילים הורגות. 
הרבה פעמים נשים לא יודעת להגדיר את מצבן כחיות תחת אלימות, גם אם הבעל הכה אותה, האישה מסוגלת לתרץ תרוצים שונים מדוע זה קרה מבלי לומר את המילה אלימות. לנשים שאינן מוכות פיזית קשה לומר שזה אכן מה שקורה. הן כן יודעות לומר לעצמן
שהן סובלות וכי קשה להן. הרבה פעמים הן זקוקות לאדם קרוב הורה או חבר או בן משפחה אחר "שישים את האצבע" ויקרא לבעיה בשמה.

מאפייני התופעה
נשים מכל שכבות האוכלוסייה, בכל הגילאים, ללא הבדלי מעמד סוציו אקונומי או אינטלקטואלי חשופות לאלימות מצד בני-זוגן.
הגבר האלים יכול להיות בעל השכלה גבוהה או חסר השכלה. הוא יכול להיות עשיר או עני, עולה חדש או אזרח ותיק ומכל קשת העדות.
האלימות יכולה לבוא לידי ביטוי בפגיעה פיזית, הפחדה, טרור, כפייה ושימוש באמצעים שונים של שליטה כלכלית, חברתית ונפשית ורוחנית.
אישה בשביל הגבר האלים היא חפץ, משהו נמוך ושפל.
האלימות תבוא לידי ביטוי בזלזול, בהשפלות ועלבונות, התקשורת בין בני הזוג יכולה להיות בנוכחות הילדים ולעיתים גם בנוכחות זרים. מצד שני האלימות יכולה לבוא לידי ביטוי בהתעלמות מוחלטת מהאישה וצרכיה, בשתיקות וחוסר מענה לפניות של האישה אל בן הזוג. ככל שהאשה "נכנעת" ולא עומדת על שלה כך התוקפנות של בן הזוג תגבר.
כלפי חוץ הגבר המתעלל הוא אדם חם ואיכפתי, מקובל בין חברים. כלפי אשתו הוא שתלטן, מאיים (לפעמים מממש את האיום אך לרוב רק מאיים) מעליב ומבזה, קר ומתעלם.
הרבה פעמים הוא יציג עצמו כקרבן או שיש לו "סיפור חיים קשה" ושכולם "חייבים לו"
בין אם מדובר באלימות נפשית או פיזית, לעולם האישה שחוותה אלימות נשארת בתחושות של בושה ואשמה, ולרוב נושאת בקרבה את פצעה כסוד מעיק, לעתים למשך כל חייה.

סימנים שיכולים להעיד על מערכת זוגית אלימה:
*בידוד ממשפחת המוצא וחברות  באמרות כמו "לא באמת אכפת לה/ו /להם ממך", "הם לא באמת אוהבים אותך"
*ביקורת מתמדת ואי הערכה של רגשות בת הזוג, מחשבותיה והישגיה.
*האשמת בת הזוג בכל דבר שאינו מסתדר בזוגיות ובחיים המשותפים.
*הכחשת התרחשות אירוע והשתמטות  מאחריות – הטלת האחריות למה שקה על מי שבסביבה.
*הסתה של הילדים נגד האם.
*התקפות מילוליות על בת הזוג ועל אנשים אחרים.
*חשדנות רבה, ,רכושנות, קנאות מופרזת (שיכולה להגיע להתנהגות אובססיבית כגון: מעקב, שיחות טלפון חוזרות ונשנות וכד'),
*מצבי רוח קיצוניים.
*איומים באלימות. איומים בפגיעה עצמית.   
* השתלטות על ניהול הכספים של המשפחה .
להתעללות פנים רבות ובדרך כלל גבר מתעלל לא "בוחר" סוג אחד של התעללות .
מתוך מכלול ההתנהגות האלימה הזו ברצוני לייחד דברים לשני סוגי אלימות הנסתרים ביותר מן העין:

אלימות רוחנית
דר' ניקול דהאן וציפי לוי ( מאמר ברווחה ועבודה  מרץ 2011 )הגדירו את המושג : כל ניסיון לפגוע בעצמי הרוחני, בחיים הרוחניים או ברווחה הרוחנית של האישה על פי 3 רמות עוצמה:
א. להקטין את הערך הרוחני של האישה, של אמונותיה או של עשייתה הרוחנית כגון זלזול בתפילה שלה.
ב. למנוע או להגביל את עשייתה הרוחנית כגון למנוע ממנה בכלל להתפלל או לקיים מצוות.
ג. לגרום לה לעבור על ציוויים או איסורים רוחניים כמו לפזר חמץ לאחר שכל הבית נוקה לפסח מה שאומר שאי אפשר לקיים את הפסח ע"פ ההלכה.
נשים נפגעות אלימות רוחנית מתקשות לשוחח על הנושא עם אנשי מקצוע מפני שבמשפחה דתית וחרדית הבעל הוא הסמכות ההלכתית וגם מפני שהן צריכות להרגיש כי אכן האדם שעימו הן מדברות מבין את עולם הערכים הרוחניים שלהן .                    

אלימות כלכלית
*הבעל מחזיק בכל ההכנסות בבית כולל משכורת של האשה אם יש.
*ברשות האשה אין כסף זמין או אמצעי קניה אחר והיא נאלצת לבקש כסף ולנמק ולהצדיק את ההוצאה גם אם מדובר בהוצאות שוטפות של הבית זה עלול להגיע עד למצב שבו הגבר מונע מהאישה כסף עבור צרכים אישיים בסיסיים.
*בן הזוג משתמש בחסכונות המשותפים ואף בכספה האישי של האישה לצרכיו האישים, ללא ידיעתה של האישה או התייעצות עימה. עד גרימת חובות כבדים שבסופו של דבר נופלים על האשה.
נמצא כי רוב הנשים אינן מודעות לכך שהן סובלות מאלימות כלכלית. הן לרוב מתביישות לדבר על מצבן הכלכלי. הן לא חושבות או חושדות כי התנהלות בן זוגן, הינה אלימה ומהווה עוול כלפיהן, הן רק מבינות שהן סובלות מעוני וצריכות כסף.

למה היא נשארת איתו
היום כבר ידוע שהדינמיקה היא, שהאדם המתעלל מצליח לייצר תלות לא הגיונית של התלוי בו ומייצר בו פחד לא מציאותי.
 בגלל הניתוק וההשפלה האשה מאבדת מעצמיותה והרגשת הערך שלה. היא מפנימה את ההערות המזלזלות של הבעל ובאיזה שהוא מקום מתחילה להאמין שהיא אכן לא שווה וכי כל מה שקורה הוא באשמתה כפי שבעלה אומר לה.
בנוסף יש מושג שנקרא "מעגל האלימות" שבו  הגבר האלים מתפרץ ואח" כ נרגע מתנצל מבקש סליחה מבטיח שיותר זה לא יקרה ואז יש תקופה של שקט והאשה מאמינה כי מכאן ואילך הדברים ישתפרו וממעיטה ממשמעות האירוע והשלכותיו. היא מאשימה את עצמה ומשתמשת ברציונליזציה להסביר את התנהגותו. שלב זה מסתיים ושוב מתחיל שלב המתח ואחריו האלימות וחוזר חלילה.
העבודה הקשה בתהליך השיקום של אשה שעברה התעלולות היא להחזיר לה את תחושת הערך והביטחון העצמי להסיר ממנה את המחשבה שמה שקורה הוא באחריותה .

הצעד הראשון לשינוי צריך להיות הרצון של האשה להשתחרר!  
אי אפשר להחליט במקומה, אפשר לדבר איתה ולהסביר ולתמוך שזה הדבר שהיא הכי זקוקה לו.
במצבים שהמציאות החיצונית גורמת לניתוק  מבן הזוג המתעלל מבלי שהאשה  עשתה את ההחלטה בעצמה היא נשארת תקועה.

כיצד ניתן לעזור
הנטיה הראשונה היא לשלוח את בני הזוג לטיפול זוגי  אך, הדרך הנכונה והיחידה היא לעזור לכל אחד מבני הזוג בנפרד.
בדרך כלל בן הזוג האלים יגיד שאין לו בעיה ושהבעיה היא אצל בת הזוג. הוא יסכים ללכת לטיפול כדי "לעזור" לבת הזוג ובזמן הטיפול יפיל עליה את הקשיים והבעיות. במקרים אחרים בן הזוג לא יסכים  בכלל לטיפול ובמקרה קיצוני ימנע מאשתו להגיע לטיפול בעקר אם יש אלימות כלכלית .
לאן לפנות?
קו סיוע לנשים דתיות – מענה בהקשבה ויעוץ בטלפון 02-6730002
בירושלים שני גורמים שמתמחים בציבור הדתי והחרדי
יד שרה – המרכז  למשפחה – 02-6444566
ויצו  ירושלים – 02-6551145
בכל לשכות הרווחה בכל הארץ יש עובדת אלימות שקיבלה הכשרה ומיומנת במתן סיוע ולווי.
הסיוע לאשה יהיה לעזור לה להבין מה מצבה לעזור לה לחשוב כיצד היא רוצה להתמודד עם הבעיה ובעקר להחזיר לאשה שליטה על חייה.
לא בהכרח גרושים – המטפלים המומחים בתחום לא יכנסו לנושא של גרושים אלא אם האשה מבקשת מהם.

האלימות ממשיכה גם לאחר פרידה וגירושין
לכאורה אפשר היה לחשוב שלאחר גירושים או פרידה מבן הזוג האלים האלימות תפסק, אך למרבה הצער הגבר ממשיך לחפש דרכים להמשיך להיות בשליטה על חיי בת הזוג לשעבר בעקר אם יש ילדים משותפים: כמו לא לשלם מזונות  לא לעמוד בהסדרי ראיה שהוסכמו או להסית את הילדים נגד האם עד כדי גרימת התכחשות של הילדים מאמם.

סימנים מזהים בתהליך ההכרות
*התייחסות שלילית לאנשים ממעמד נמוך-  הבחור לא יגלה תוקפנות כלפי הבחורה איתה הוא נפגש אבל אפשר יהיה לראות כיצד הוא מתיחס לנותני שרות באדנות בדרשנות "הם חייבים לו".
*העולם עוין – מסוכסך עם קרובים לו: משפחה, חברים הם תמיד עושים לו "עוול".
*חוסר יכולת להכיל חלוקי דעות – גבר אלים בד"כ ינסה לכפות את דעתו בכל נושא שכלית, ישכנע שדעתו היא הנכונה ויגרום לזולת להרגיש שהוא אינו חכם. ההתנהגות הזו יכולה לצוץ גם  בעימותים קטנים.
*חוסר יכול לקבל ביקורת. זה אף פעם לא הוא אלא הזולת.
*התייחסות של אחרים אל הבחור: לעיתים הבחורה מאד מתלהבת ומשתוקקת להנשא ותעלים עין מהסימנים האדומים, כדאי להקשיב לביקורת וחוסר נוחות מאנשים קרובים כמו הורים, משפחה, רבנים ומורים.

אם בלב או בבטן זה לא מרגיש טוב להקשיב לרגשות שעולים ולברר אותם עם הורה, מורה, או איש מקצוע. יתכן שיהיו כאלו שיפטרו את החששות בהתרגשות שלפני החתונה. אפשר לתאר מצבים שבהם התעוררה ההרגשה הרעה.
אם יש ספק אין ספק.

לתרומות לחצו כאן