אם חד הורית זכאית לסיוע בשכר דירה מטעם המדינה/משרד השיכון באמצעות חברות הרשומות למטה. 

התנאים לזכאות:

 1. הילדים במשמורת האם ומתחת לגיל 21 .
 2. בבעלות האם  אין דירה  או חלק מדירה ולא היתה לה דירה בעבר(ראי סעיף 9 בהמשך.)אם בעבר היתה דירה למשפחה שנמכרה כחלק מהסכם גירושים יש להציג את הסכם הגירושים ומסמכים על כך שהדירה נמכרה.
 3. האם מתקיימת מקצבת ביטוח לאומי:  מזונות, אבטחת הכנסה, נכות, או ממזונות האב, או אם הכנסתה מעבודה היא מתחת ל 7,838 ש"ח ברוטו .

  מי שעומדת בתנאים הללו יכולה לפנות לקבל תעודת זכאות!

  להלן החברות העומדות לשירות הציבור לצורך קבלת פרטים והוצאת תעודת זכאות לקבלת סיוע בשכר דירהיש לברר בטלפון או באתר איזו חברה נותנת שרותים במקום מגוריך.

  > עמידר 
  בימים ראשון-חמישי בין השעות 8:30 ל 13:30.
  בימים ראשון ושלישי גם בין השעות 15:00 – 17:00
  טלפון ארצי    6266* 
  לאתר עמידר לחצי כאן

   

  > מ.ג.ע.ר
  ראשון-חמישי בין השעות 08:00 – 14:00    
  טלפון ארצי :1599-500-301  
  לאתר מ.ג.ע.ר לחצי כאן

  לקבלת תעודת זכאות יש לצרף לטופס בקשה את האישורים והמסמכים הבאים
  יש להביא את המסמכים המקוריים או צילומים עם אישור רשמי שההעתק נאמן למקור!

 4. תעודת זהות  כולל את פרטי הילדים עד גיל 21 המתגוררים בבית.
 5. חוזה שכירות בתוקף שלא נערך עם בן משפחה מקרבה ראשונה.
 6. אישור מהבנק שבו מתנהל החשבון של המגישה ובו הפרטים: מספר חשבון,   

    מספר סניף ומספר בנק. ניתן להציג צילום צ'ק או דף חשבון.

 1. תדפיס פעולות בחשבון עובר ושב מ- 4 חודשים שלפני תאריך הגשת הבקשה.
 2. לאשה עובדת  – 6 תלושי שכר אחרונים

    6. אשה שמקבלת דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, אישור על קבלת דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.

 1. תעודת גירושים והסכם גירושים שקיבל תוקף של פסק דין .

        מי שעדין בהליכי גרושים, אישור מבית הדין הרבני על תיק גירושים פתוח לפחות שנה, תעודת נישואים מקורית ופרוטוקול             הדיון האחרון בבית הדין הרבני או בבית משפט למשפחה.

עגונה צריכה להמציא אישור של הרבנות על עגינות.

 1. במידה והיתה בבעלות האשה דירה יש להציג חוזה מכירה חתום או אישור מס רכישה עם תאריך המכירה.
 2. במקרה וקיים תיק ברווחה – מכתב המלצה מעובדת סוציאלית שמכירה את המשפחה + אישור על דרגת זכאות .
 3. רצוי ומומלץ להכין מכתב אישי ולפרט את הצורך בסיוע בשכר דירה.

עלות הנפקת תעודת זכאות -95 ש"ח

לאחר הגשת המסמכים ומילוי טופס הבקשה החומר מועבר למשרד השיכון לאישור.
לעיתים, משרד השיכון עורך בדיקה לעומק של הנתונים שמעכבת את מתן האישור.
סכום הסיוע תלוי בגודל המשפחה (עד 3 נפשות ו- 4 נפשות ומעלה), הכנסות המשפחה ועיר המגורים.

לתרומות לחצו כאן