גב' מלכה ירום
יו"ר

ר' מייקל וולף
חבר הנהלה
חברת אירוקה

ר' יוני פוזן
חבר הנהלה
יפה נוף פלדהיים

ר' יעקב איזק
ייעוץ וליווי
אסטרטגי

גב' אורלי ויטל
מנכ"לית

צוות הארגון

גב' ברכה אוסטרוב
מזכירה

גב' שרה צדוק
הנהלת חשבונות

רכזות סניפים

גב' דיני שפיצר
רכזת סניף 
ירושלים

גב' אפרת אזולאי
רכזת סניף 
ביתר

גב' יפית פנירי
רכזת סניף 
בית שמש

גב' אילה אלון
עו"ס

ר' מוטי זולברג
יועץ חינוכי

ר' שמואל כהן
מנהל פרויקט חונכים

גב' מלכיאלה סתיו
טיפול רגשי ילדים

גב' נעמי ביכלר
ליווי וייעוץ לנשים

צוות חגים

משפחת
אברהם

משפחת
כינורי

משפחת
זולברג

משפחת
בקר

משפחת
מלאך