אפשר לפנות לסיוע לגופים חינמיים או זולים, כגון הסיוע המשפטי שבמשרד המשפטים או שירותים משפטיים בעמותות.

לינק לכתובות:

סיוע משפטי:

https://www.gov.il/he/service/legal_aid_application

יחידת הסיוע שליד בית המשפט:

http://www.molsa.gov.il/Populations/Distress/Divorce/Pages/TM_02_01.aspx

שכר מצווה (לשכת עו"ד):

http://www.israelbar.org.il/article.asp?catID=167

מכון רקמן:

https://law-clinics.biu.ac.il/node/135

ארגוני נשים:

נעמת:

https://naamat.org.il/

ויצו:

http://www.wizo.org.il/

בת מלך:

https://www.batmelech.org/?l=he

מבוי סתום:

http://mavoisatum.org/

יד לאישה:

http://www.yadlaisha.org.il/

לתרומות לחצו כאן