סניף ירושלים

רחוב בית הדפוס 30, גבעת שאול

רכזת הסניף:  הגב' דינה שפיצר

אימייל: dini.emhananim@gmail.com

טלפון: 058-6755363

סניף ביתר

רחוב אויערבאך 28, ביתר 

רכזת הסניף: הגב' אפרת אזולאי 

אימייל: efratemhabanim@gmail.com

טלפון: 02-5807147

סניף בית שמש

רחוב ריב"ז 12, בית שמש

רכזת הסניף: הגב' יפית פנירי

אימייל: bsh@emhabanim.org

טלפון:  055-5571124