ילדים במשפחות גירושין מפתחים קשיים רגשיים בעקבות התהליכים המשברים המתרחשים במשפחה לפני הפרידה, במהלך הגירושין ולאחריו. לקשיים הרגשיים  יש השפעה במישורים שונים, החברתי, הלימודי וההתנהגותי, המהווים גורם סיכון לנשירה גלויה וסמויה ממוסדות החינוך והקהילה. קשיים אלו מועצמים במשפחות חרדיות על רקע תפיסת העולם בה התא המשפחתי מהווה ערך מרכזי.

ילדים

ילדות

נערים

נערות