האם במשפחה החד הורית נמצאת במרכז התא המשפחתי. עליה להדריך לתמוך ולכוון את עצמה ואת הילדים בכל תחומי החיים החל מהחינוכי והרגשי, וכלה בתחום הכלכלי.

מצבו של התא המשפחתי מעורר אתגרים רבים שמחייבים את האם בבנייתו וארגונו מחדש. בנוסף, ישנם תחומי הורות בהם לא התנסתה עד היום: ילדים במשבר קשה, ילדים שמגיעים לגיל ההתבגרות, התמודדות עם משמעת וסמכות בבית, וכדומה. מצב זה מקשה על ההתמודדות של האם ועלול להוביל למצבי שבירה וסיכון של התא המשפחתי בכלל ושל כל ילד וילדה בפרט. לרוב, מתלווה לכל התהליך תחושת בדידות וחוסר אונים, שמגיעה מהשונות ומהסטיגמתיות שמעורר הליך הגירושין בחברה החרדית המסורתית. לעתים מתקשה האם לפנות לקבלת עזרה מקצועית הן בגלל הקושי הכלכלי והן מהחשש להיחשפות והפחד מאשמה ותחושת כשלון שבעצם קבלת העזרה. לשם כך אם הבנים מעמיד לרשות האמהות ליווי נרחב של אנשי מקצוע.

ליווי ועוצמה

סדנאות

מפגשים חודשיים, חוגים

הכנה לקראת פרק ב