יעודו של משרד הרווחה – מתוך אתר משרד הרווחה:

לספק מענים הולמים לצורכי אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית זאת מתוך הבנת הקשר בין האדם לסביבתו.;
למנוע ככל שניתן החרפה של בעיות אישיות, משפחתיות, קהילתיות וחברתיות; לאתר אנשים ואוכלוסיות במשבר,
בסכנה או בסיכון ולפעול לקידום איכות חייהם, תוך כדי העצמתם וחיזוק חוסנם.

כל זאת תוך שמירה על סודיות מקצועית לצד שקיפות מרבית, שיתוף הלקוחות, משפחותיהן והציבור הרחב במידע
ובקבלת החלטות וניצול יעיל ומועיל של המשאבים.

לתרומות לחצו כאן